VALUATION OF TRADEMARKS AND INTELECTUAL PROPERTIES

CONTACT US

For more information please contact our office or fill out the form.

Name (required)

Email address (required)

Subject

Your message

Acceptance of Personal data processing. Read all

Wycena znaku towarowego (wycena marki) oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, podobnie jak w przypadku wyceny środków trwałych, wykonywana jest głównie na potrzeby transakcji kapitałowych (np. zbycie lub wniesienie aportem). Innym powodem, dla którego przeprowadzana jest wycena marki (wycena znak towarowego)  jest spełnienie wymogów sprawozdawczości finansowej (np. alokacja ceny zakupu).

 

Wykonywana przez nas wycena znaku towarowego (znaków firmowych i marek produktowych) oraz innych składników kapitału intelektualnego (patenty, licencje, know-how, oprogramowanie komputerowe, bazy danych) jest zgodna z wymogami Międzynarodowych Standardów Wyceny oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Dysponujemy szerokim, praktycznym doświadczeniem w zakresie wyceny znaków towarowych (zarówno znaków firmowych jak i marek produktowych) oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, zdobytym podczas realizacji projektów dla naszych Klientów działających w różnych branżach.

 

Podobnie jak wycena firmy, tak wycena znaku towarowego może być przeprowadzona z zastosowaniem podejścia rynkowego, dochodowego lub kosztowego,przy wykorzystaniu kilku zróżnicowanych metod, m.in: metody porównawczej, metody zysku przypisanego do marki, metody licencyjnej. Wybór podejścia i zastosowanie danej metody jest zależne od wielu czynników. Bez względu na zastosowaną metodę, wycena marki zawsze przynosi znaczne korzyści dla jej właściciela. Wysoko wyceniony znak towarowy przekłada się na uświadomienie konsumentom jego wartości, co może skutkować wzrostem sprzedaży lub zwiększeniem marży dla wybranych produktów lub usług. Wycena marki jest istotnym działaniem jeszcze z jednego powodu. Oszacowanie realnej wartości znaku towarowego zazwyczaj przekłada się na bardziej efektywne planowanie nakładów na promocję oraz strategiczne zarządzanie marką.

 

Połączenie naszych doświadczeń w dziedzinie wyceny znaków towarowych oraz innych wartości niematerialnych i prawnych oraz kompetencji w obszarach wyceny środków trwałych, wyceny przedsiębiorstw umożliwia nam realizowanie złożonych projektów wyceny wszystkich aktywów danej firmy.

SHARE

linkedin