CONTACT US

REGISTRATION DATA

Trio Corporate Finance Polska Sp. z o.o.
North Gate Building, VI floor
17th. Bonifraterska street
00-203 Warsaw
tel.: +48 22 332 59 10
fax: +48 22 332 57 01
e-mail: trio@triocf.com

Rejest przedsiębiorców:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000172882
NIP: 526-27-10-923
REGON: 01551786
Kapitał zakładowy: 643.000,00 zł

SHARE

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

CONTACT FORM

For more information please contact our office or fill out the form.

Name (required)

Email address (required)

Subject

Your message

LOCATION