VALUATION OF MOVABLE PROPERTIES

CONTACT US

For more information please contact our office or fill out the form.

Name (required)

Email address (required)

Subject

Your message

Acceptance of Personal data processing. Read all

Wycena środków trwałych może obejmować zarówno nieruchomości (grunty wraz naniesieniami) jak i majątek ruchomy (maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki transportu). Wycena środków trwałych wykonywana jest najczęściej na potrzeby transakcji kapitałowej (np. zbycie lub wniesienie aportem) lub dla celów sprawozdawczości finansowej (np. alokacja ceny zakupu, przejście na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej).

 

Wykonujemy wyceny środków trwałych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Wyceny oraz polskimi przepisami. Nasi rzeczoznawcy dysponują wieloletnim, praktycznym doświadczeniem i posiadają niezbędne uprawnienia, w tym także międzynarodowe. Specjalizujemy się w kompleksowych wycenach obejmujących wszystkie istotne środki trwałe danej firmy.

 

Połączenie naszych kompetencji w dziedzinie wyceny środków trwałych z doświadczeniem z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz wyceny przedsiębiorstw umożliwia nam realizację złożonych projektów wyceny aktywów.

SHARE

linkedin