VALUATION OF ENTERPRISES

CONTACT US

For more information please contact our office or fill out the form.

Name (required)

Email address (required)

Subject

Your message

Integralnym i koniecznym elementem każdego procesu transakcyjnego pozostaje wycena przedsiębiorstwa. Zmiana struktury własnościowej i wycena firmy (małego przedsiębiorstwa lub dużej spółki) powinna być oparta o fachowe oraz rzetelne doradztwo. Tego typu usługi świadczy Trio Corporate Finance. Zaufały nam cenione, a w wielu przypadkach znane na całym świecie firmy.
Trio Corporate Finance oferuje następujące usługi:

 

  • wycena przedsiębiorstwa (wycena firmy) tj. oszacowanie wartości 100% udziałów lub akcji
  • wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tzw. wycena ZCP)
  • wycena pakietu kontrolnego
  • wycena pakietów mniejszościowych

 

Wycena przedsiębiorstwa wykonywana jest często na potrzeby uzyskania kredytu, w momencie łączenia firmy z innym podmiotem lub wydzielania części przedsiębiorstwa. Wycena spółki sporządzana jest przy wykorzystaniu jednej lub kilku metod, przy zastosowaniu podejścia rynkowego, dochodowego bądź majątkowego. Wybór podejścia i zastosowanie odpowiedniej metody wiąże się ściśle z tym, jaki cel niesie za sobą wycena spółki. Przy wycenie spółki mogą zostać wzięte pod uwagę posiadane przez nią aktywa takie jak np.: środki trwałe (w tym nieruchomości), znak towarowy, patenty, licencje, papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe.

 

Trio Corporate Finance poza określeniem wartości spółek i przedsiębiorstw zajmuje się również wycenami wykonywanymi na potrzeby sprawozdawczości finansowej w szczególności w związku z wymogami dotyczącymi przeprowadzania testów na trwałą utratę wartości aktywów.

 

Połączenie naszych kompetencji i doświadczeń z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny środków trwałych oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych umożliwia nam realizację złożonych projektów wyceny różnego rodzaju aktywów.

SHARE

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin